Quý khách hàng đặt trước sẽ được bao trọn gói các dịch vụ bao gồm:
* Miễn phí xông hơi
* Miễn phí sử dụng phòng tập GYM
Quý khách hàng đặt trước sẽ được bao trọn gói các dịch vụ bao gồm:
* Miễn phí xông hơi
* Miễn phí sử dụng phòng tập GYM
Nhà nghỉ Lê Na có phòng cho thuê dài hạn ( Thuê Tháng) cho quý khách có nhu cầu đặt thuê phòng ở lâu.
Quý khách hàng đặt trước sẽ được bao trọn gói các dịch vụ bao gồm:
* Miễn phí xông hơi
* Miễn phí sử dụng phòng tập GYM
Nhà nghỉ Lê Na có phòng cho thuê dài hạn ( Thuê Tháng) cho quý khách có nhu cầu đặt thuê phòng ở lâu.
0913381410